09/22/2021

گفتگو با خدا

گفتگو با خدا گفتمش ندارد بی توآرامش دل من گفت پرستش کن بمان در منزل من گفتمش از محبتت دارم عشق پرواز گفت نه از صیاد […]
09/22/2021

پایداری در جفا

پایداری در جفا مشتاق آن روزم پدر آید مسیح اندر جهان ظلمهای بسیاری شده  بر مردمان بی نوا عصیانها افزون شده تاریک کرده قلب ما دنیا […]
09/22/2021

عیسی شبان نیکو

عیسی شبان نیکو چو می باشد مرا عیسی شبانم دگر محتاجِ چیزی من نمانم به مرتع های نیکو می چراند مرا تا چشمه ساران می رساند […]
09/22/2021

به او رو بیاور

به او رو بیاور اگر خسته هستی به او رو بیاور                  گرانبارِ جانی به او رو بیاوراگر تشنه هستی چو آهوی مشتاق              پیِ نهرِ آبی به […]
09/22/2021

پیام مسیح به هفت کلیسا

پیام مسیح به هفت کلیسا آن کس که هفت ستاره را داراست در میان هفت چراغدان طلاست وعده اش رفتن به بهشت خداست دادن نعمت خوردن […]
09/22/2021

سرود شادمانی

سرود شادمانی می‌خوانم من سرود شادمانیتا بگویم سپاس و حمد به یار آسمانیمیدانم که خدا هست زنده و جاودانیمن نبینم به جز او ، کسی هست […]
09/22/2021

کلیسا نمی میرد

کلیسا نمی میرد چون عیسی زنده است دانید کلیسایش نمی میرد به ضرب و حمله و تهدید کلیسایش نمی میرد کشیشان را ربودید و به قربانگاه […]
09/22/2021

تکیه گاه

تکیه گاه دلم با توست برادر ای دلاور به عیسی اقتدا کن طاقت آور از این نامهربان های جفاگر به مکتوبات عیسی روی آور دلم با […]
09/22/2021

عاشقان مطرود

عاشقان مطرود نمی‌دانم از این دنیا چه گویم از این دنیای ویرانه چه گویم از این دنیای بی‌رنگ از عدالت از این جور و جفا درد […]