09/22/2021

نجات ایران

نجات ایران بیا عیسی بیا بر خاکِ ایران بیا و زنده کن فرزندِ ایران بیا تاجِ سرِ ما مردمان باش بیا قدوسِ من٘ آرام جان باش […]
09/22/2021

فقط جويم تو را

فقط جويم تو را عيسی اميد من شور و نشاطم  گردد روشن ز نور تو حياتم بود عشقت به دل، تا زنده هستم  گويم حال تا […]
09/22/2021

عیسی منجی من

عیسی منجی من از آن شبها که چنگال اسارت گریبانگیر جان بی طراوت از آن دوران تاریکی میدان احاطه کرده بود جانم را شیطان شنیدم من […]
09/22/2021

خداوندم بگوید

خداوندم بگوید خداوندم بگوید خداوندم بگوید هان آسمانی نو آفریدم زمینی نو بهرش آفریدم امور پیشین در یادم نمانده بهر آفرینش شادی آفریدم شادی و وجد […]
09/22/2021

ناجی

ناجی وقتی غم دارم و خستم وقتی تلخ و دل شکستم وقتی درها همه بسته دشمن در کمین نشسته وقتی نور نیست و تاریکه راهم سنگلاخ […]
09/22/2021

در این تاریکی مطلق

در این تاریکی مطلق در این تاریکی مطلق چه کس همراه ما باشد چه کس همراه هم یاور، مکان امن ما باشد در این خاموشی دنیا […]
09/22/2021

انکار

انکار ایمان به اسم داری و چگونه رفتار می کنی دل را به دام کبر و غرور گرفتار می کنی بشنو ، سپیده خروس بانگ می […]
09/22/2021

یار وفادار

یار وفادار هر که شد در حرم یار و وفادار بماند از فداکاریش آن یار، وفادار بماند چونکه هرگز نتواند که شود منکر خویش بیوفا گر […]
09/22/2021

الهام گرفته از لوقا باب ۱۶

الهام گرفته از لوقا باب ۱۶ چه زیبا و خوش گفت شیرین سخن که همواره نوریست در شب ما و من غلام دو ارباب  را شایسته […]